Korkeatasoiset valmennus- ja konsultointipalvelut

Ilkka tarjoaa korkeatasoisia valmennus- ja konsultointipalveluja pohjautuen vankkaan kokemukseen sekä laaja-alaiseen asiantuntemukseen. Ilkan lähestymistapa on selkeä ja käytännönläheinen. Kehittämistyössä painotetaan tulosten tekemistä sekä toimenpiteiden kohdistamista toiminnan kannalta keskeisiin haasteisiin. Ilkan pitkän aikajänteen missiona on kehittää suomalaisten organisaatioiden kilpailukykyä prosessi- ja johtamisosaamista kehittämällä.

2017 kevään kurssien palautteen keskiarvosana 4,2 / 5

Laaja-alainen osaaminen ja vankka kokemus

Toteutettuja valmennustilaisuuksia on noin 350 kappaletta, ensimmäinen lean management -valmennus on pidetty syksyllä 1992. Ilkka on vieraillut Suomessa yli neljässäsadassa tehtaassa ja tehnyt eritasoista yhteistyötä lähes kahdensadan organisaation kanssa. Ilkalla on kokemusta sekä tuotanto- että palvelusektorin organisaatioista. Teollisuudessa yhteistyökumppaneita on ollut koneenrakennus-, elintarvike-, elektroniikka- ja rakennusteollisuudesta. Palvelusektorilla Ilkka on tehnyt töitä pankki- ja logistiikka-alan yritysten kanssa.

Lean management

Lean-periaatteilla voidaan kehittää tehokkaasti yrityksen toimintaa ja prosesseja. Toiminnan kehittäminen edellyttää ennen kaikkea oikeaa asennetta sekä tahtoa muuttaa ja kehittää omaa toimintamallia. Ensimmäiset tulokset ovat saavutettavissa nopeasti keskittymällä oikeisiin tavoitteisiin ja käyttämällä kehityshaasteisiin soveltuvia menetelmiä ja tekniikoita.

Lue lisää

Tuotannonohjaus

Tuotannonohjauksen kehittäminen edellyttää ohjausperiaatteiden, tietojärjestelmien sekä tuotantoprosessien tasapainoista kehittämistä. Parhaat tulokset saavutetaan tuotantoprosessin hallittavuutta parantamalla ja selkiyttämällä yrityksen ohjausprosessia ja –tekniikoita.

Lue lisää

Referenssit


Ilkka on tehnyt uransa aikana koulutus- ja konsultointihankkeita yli 150:n organisaation kanssa. Erilaisten koulutus- ja valmennustilaisuuksien kokonaismäärä 24 vuoden ajalta on noin 350.

Mukaan mahtuu yrityksiä Rovaniemeltä Helsinkiin ja Joensuusta Poriin. Yritysten kokoluokka vaihtelee Suomen pörssin suurimmasta yrityksestä pieniin yrittäjävetoisiin organisaatioihin. Joukosta löytyy useita Suomen johtavia Lean soveltajia. Pääpaino on ollut valmistavan teollisuuden yrityksissä, mutta viime vuosina asiakaskunnassa on ollut yhä enemmän palvelusektorin yrityksiä.

Ilkka vieraillut Suomessa yli 350 tehtaassa ja Japanissa noin 50 tehtaassa ja oppilaitoksessa.

Yksityiskohtainen referenssiluettelo on saatavissa pyynnöstä.

Ota yhteyttä