Lean-valmennukset

Valmennukset suunnitellaan ja toteutetaan asiakaskohtaisesti organisaation tarpeiden ja haasteiden perusteella. Asiakaskohtaisesti laaditulla kurssilla voidaan käyttää aika tehokkaasti ja keskittyä organisaation keskeisiin kehitystarpeisiin sekä valittuihin menetelmiin ja tekniikoihin. Ilkan vetämät valmennustilaisuudet ovat vuorovaikutteisia, käytännönläheisiä ja ajatuksia herättäviä. Valmennusten saama palaute on lähes poikkeuksetta hyvä, kevään 2017 kurssien palautteiden keskiarvo oli 4,2 asteikolla 1-5.

Yrityskohtaisiin valmennuksiin liittyy usein ryhmätöitä tai työpajaosuuksia, joissa paneudutaan saman tien opittujen asioiden käytännön soveltamiseen.

Lean perusteet

Lean-periaatteet toiminnan kehittämisessä

Virtauksen ja imun toteuttaminen prosesseihin

Arvovirta-analyysi

Työn vakiointi

Päivittäinen johtaminen

5S

Systemaattinen ongelmaratkaisu

Lean-käyttöönoton toteutus

Tuotekehitys

Tuotekehityksen organisointi

Set based engineering

Spesifikaation määrittely ja hallinta

Integraatiotapahtumat

3P -malli

Tuotekehitysprosessin johtaminen

Tuotekehityksen hukkailmiöt

Toimisto ja hallinto

Lean-periaatteet toiminnan kehittämisessä

Prosessien virtauttaminen

Arvovirta- ja prosessianalyysit

Työn vakiointi

Päivittäinen johtaminen

5S toimistossa

Hoshin Kanri

Lean-johtamisprosessi

Strategian jalkautus

X-matriisi

Muutoksen ja kehitystyön organisointi

Kehityshankkeiden johtaminen

Työpajat

Systemaattinen ongelmanratkaisu - A3

Arvovirta-analyysi - VSM

Virtautettujen prosessien kehittäminen

5S

Päivittäisjohtaminen

 

Lean-konsultointi

Ilkka on konsultoinut kymmeniä yrityksiä Lean periaatteiden soveltamisessa ja käyttöönotossa. Lean konsultointia tehdään hyvin usein kiinteässä yhteistyössä yrityksen projektiryhmän kanssa. Ilkan vahvuutena ovat laaja kokemus eri yrityksistä ja toimialoista, vankka teoreettinen taustaosaaminen, ongelmien systemaattinen käsittely sekä analyysien pohjalta laaditut päätössuositukset.

Kysytyimmät konsultointipalvelut

Lean-käyttöönoton suunnittelu

Lean-toteutuksen seuranta ja toteutusideoiden sparraus

Lean-tekniikoiden hyödyntäminen

Hoshin Kanri -johtamisjärjelmän suunnittelu ja käyttöönotto

Arvovirta-analyysin toteuttaminen

Kaizen Event -tapahtumien fasilitointi

Organisaation Lean tason arviointi

Lean kehittäjien mentorointi