Tuotannonohjaus-valmennukset

Valmennukset suunnitellaan ja toteutetaan asiakaskohtaisesti organisaation tarpeiden ja haasteiden perusteella. Asiakaskohtaisesti laaditulla kurssilla voidaan käyttää aika tehokkaasti ja keskittyä asiakasyrityksen keskeisiin kehitystarpeisiin sekä valittuihin menetelmiin ja tekniikoihin. Ilkan vetämät valmennustilaisuudet ovat vuorovaikutteisia, käytännönläheisiä ja ajatuksia herättäviä. Valmennusten saama palaute on lähes poikkeuksetta hyvä, kevään 2017 kurssien palautteiden keskiarvo oli 4,2 asteikolla 1-5.

Yrityskohtaisiin valmennuksiin liittyy usein ryhmätöitä tai työpajaosuuksia, joissa paneudutaan saman tien opittujen asioiden käytännön soveltamiseen.

Perusteet tuotantoesimiehille

Tuotannon ja tuotannonohjauksen tavoitteet

Sales & Operation Planning

Karkeasuunnittelu

Hienosuunnittelu ja optimointi

Layout- ja työpistesuunnittelu

Materiaalihallinta

Materiaalilogistiikan ja varastojen määrittely

Varastovalvonnan toteutus

ERP-järjestelmät

Toimintaperiaatteet

Hankinta & käyttöönotto

Systemaattinen ongelmanratkaisu

Systemaattisen ongelmanratkaisun periaatteet

Tuotannonohjaus-konsultointi

Ilkka on tottunut toteuttamaan konsultointitoimeksiantoja itsenäisesti tai yhdessä yrityksen oman projektiryhmän kanssa. Ilkan vahvuutena ovat laaja kokemus eri yrityksistä ja toimialoista, vankka teoreettinen taustaosaaminen, ongelmien systemaattinen käsittely sekä analyysien pohjalta laaditut päätössuositukset.

Kysytyimmät konsultoinnit

Tuotannonohjauksen kehittäminen

Ohjausongelmien ratkaisu

Tuottavuuden kehittäminen

Tuotantoprosessien laadun kehittäminen

Prosessimallinnukset ja analyysit

Layoutsuunnittelu

Kokoonpanoprosessien ja -työpisteiden suunnittelu

Yrityksen kehityssuunnitelmien sparraus